Palac Grudynia Wielka

RYS HISTORYCZNY

Geschichte

 

 

Pałac w Grudyni Wielkiej

- to pałac o cechach neogotyckich, został wzniesiony w latach
1858-59 przez rodzinę v
on Reibnitz. Budynek usytuowany jest na wzniesieniu górującym
nad resztą miejscowości i folwarkiem.

 

 

Palast in Groß Grauden

Dieser neugotische Palast wurde in den Jahren 1858-59 durch die Familie  von Reibnitz errichtet. Das Gebäude liegt auf einer die anderen Ortsteile  und den Gutshof überragenden Anhöhe. 

1857

1868

1915

1940


Reibnitz (szlacheckie) również Rybnitz, to pierwotna nazwa okreslająca stary śląski ród.
Rodzin, których gałęzie są do dziś  częścią  dolnośląskiej szlachty.
Pierwsza wzmianka o tym szlacheckim rodzie pojawiła się już w 1288 r.

 

Reibnitz, auch Rybnitz, ist der Name eines alten ursprünglich schlesischen Adelsgeschlechts.
Die Familie, deren Zweige zum Teil bis heute bestehen, gehört
zum niederschlesischen Uradel.  Erstmals erwähnt wird das Geschlecht schon im Jahre 1288.
Pałac  w Grudyni Wielkiej był w ich posiadaniu  aż do 1945 roku, kiedy to został upaństwowiony 
i przekazany miejscowemu PGR-owi.
W pałacu znajdowała się dyrekcja Klucza Państwowych Gospodarstw Rolnych,
obejmującego majątki: Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Milice.
W 1972 roku z połączenia tych czterech gospodarstw utworzono
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze. Był to największy w Polsce kompleks sadowniczy, którego powierzchnia wynosiła około 1000 ha.
Niesety czas, ludzie, brak funduszy i pomysłu, sprowadzili go do stanu, który pozostawiał
wiele do życzenia.
 

 

Der Palast in Groß Grauden war bis 1945 Besitz der Familie, als er verstaatlicht 
und dem örtlichen staatlichen Landwirtschaftskollektiv übergeben wurde. 
Im Palast saß die Direktion des staatlichen Landwirtschaftskollektivs, zu dem 
die Güter in Groß Grauden , Grudynia Mała, Jakubowice und Milice gehörten. 
Als man diese vier Landwirtschaften im Jahr 1972 zusammenschloss, entstand das  
staatliche Gartenbaukollektiv. Mit etwa 1000 ha Fläche war es der größte

Obstbaubetrieb in Polen.

2010W roku 2010 firma A& B Consulting więła w "swoje ręce" dalszą historię
tego pięknego zabytkowego obiektu...

 


Leider brachten es Zeit, Menschen Mangel an Geld und Ideen in einen Zustand, der viel zu wünschen übrig ließ. Im Jahr 2010 nahm die Firme A& B Consulting das weitere Los dieses schönen historischen Gebäudes in "ihre Hände“ ...

2013