Palac Grudynia Wielka

PARK ZABYTKOWY

Historischen Park